"Als een zelfstandige een vraag heeft, zijn boekhouders en accountants het eerste aanspreekpunt waar ze zich naar richten."

Voor Xerius en SD Worx zijn boekhouders en accountants belangrijke partners in coronatijden

Sociaal verzekeringsfonds Xerius en HR-dienstverlener SD Worx ondersteunen sinds het begin van de coronacrisis zelfstandigen en ondernemingen met persoonlijk advies. Ze werken daarvoor intens samen met een netwerk van boekhouders en accountants, dat heel dichtbij haar klanten staat.

Vragen en antwoorden

Sinds de start van de coronacrisis werden Xerius en SD Worx overspoeld met vragen over de maatregelen die de regering uitvaardigde. "Vanaf 13 maart kregen we plots drie keer zoveel oproepen als gewoonlijk", vertelt Robin Beens, Director SME bij SD Worx. "In die eerste dagen heerste er veel onzekerheid. Bedrijven die mochten voortwerken, vroegen zich af hoe ze het werk veilig konden organiseren, of ze thuiswerk konden verplichten. Bij bedrijven die moesten sluiten, was de vraag vooral hoe ze ervoor konden zorgen dat hun medewerkers een uitkering konden krijgen. Andere bedrijven, bijvoorbeeld in de medische sector, kregen plots veel meer werk, en moesten dus andere systemen opstarten en een regeling voor overuren invoeren. Dat was een hele uitdaging voor ons en onze partners."


Ook bij Xerius stroomden de vragen binnen, zegt algemeen directeur Franky Haesevoets. "Wij hebben van bij het begin sterk ingezet op het helder informeren van ons netwerk van boekhouders en accountants. Als een zelfstandige een vraag heeft, zijn zij immers het eerste aanspreekpunt waar ze zich naar richten. Door hen duidelijk te informeren, konden we ervoor zorgen dat zij hun klanten goed konden opvangen."

Xerius_Franky_Haesevoets-5_res.jpg

Franky Haesevoets, algemeen directeur Xerius

Boekhouders als partners

Xerius en SD Worx legden hun gewicht in de schaal om van de overheid duidelijke antwoorden te krijgen over bepaalde maatregelen. "Dat heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de aanvraagprocedure voor tijdelijke werkloosheid door overmacht sterk vereenvoudigd is", zegt Robin Beens.


Xerius maakte voor boekhouders en accountants een overzicht van alle federale en regionale steunmaatregelen voor zelfstandigen en bedrijven, met een handleiding die uitlegt hoe ze aangevraagd moet worden. "We sturen dagelijks een update met alle nieuwe informatie waarover we beschikken", vertelt Franky Haesevoets. "We doen dat in een taal die de klanten van de boekhouder ook begrijpen. Het voordeel daarvan is dat zij de informatie gewoon kunnen doorsturen. Dat wordt enorm gewaardeerd, want vaak is het voor een klein boekhoudkantoor onbegonnen werk om bij te blijven."


De keuze om boekhouders en accountants als partners te betrekken is heel bewust gemaakt, zegt Robin Beens. "Een ondernemer is heel sterk gefocust op zijn bedrijf, maar vandaag moet hij meer dan ooit kunnen rekenen op een boekhouder of accountant die een goed zicht heeft op de liquiditeit, op leningen,… Daar maak je echt het verschil mee. Bedrijven kunnen nu betalingsuitstel krijgen voor bedrijfsvoorheffing en socialezekerheidsbijdragen; ook om dat in de praktijk te brengen werken wij nauw samen met onze partners."

PHOTO-2020-04-27-14-30-21_res.jpg

Robin Beens, Director SME bij SD Worx

Een luisterend oor

Zowel Xerius als SD Worx zorgen er mee voor dat zelfstandigen, bedrijven en werknemers de steun krijgen waar ze recht op hebben. "Zelfstandigen die hun zaak langer dan zeven dagen moeten stilleggen, kunnen een premie aanvragen, het zogeheten overbruggingsrecht", legt Franky Haesevoets uit. "Vroeger gebeurde dat heel sporadisch, maar nu is het een echte toevloed: meer dan een derde van onze klanten heeft een aanvraag gedaan. We hadden daarvoor een online formulier klaargemaakt, waardoor die toevloed automatisch verwerkt werd en de uitbetaling van het overbruggingsrecht heel snel kon gebeuren."


Veel ondernemingen werden gedwongen om werknemers op tijdelijke werkloosheid te zetten. "Dat is nooit aangenaam, maar zeker in een KMO is dat een heel ingrijpende gebeurtenis", zegt Robin Beens. "Een KMO-ondernemer kent zijn medewerkers en vaak ook hun familie persoonlijk; in een grotere organisatie is die band toch anders. Maar het is wel de realiteit: als je bedrijf moet sluiten zit er niets anders op. Wij helpen dan door helderheid te bieden, maar vooral ook een luisterend oor, zodat ze hun hart kunnen luchten."


Een werknemer in het systeem van tijdelijke werkloosheid ontvangt 70% van een geplafonneerd bedrag, maar dat betekent netto veel minder. "Heel wat werkgevers zoeken dan manieren om dat verschil te compenseren", weet Robin Beens. "Maar evident is dat niet, want de onderneming zelf heeft natuurlijk ook minder inkomsten, en je moet op lange termijn denken. Dat soort uitdagingen heeft in een KMO een heel directe impact."

"Onze mensen proberen zo goed als het kan in de schoenen van de ondernemer te staan, samen met de boekhouders en accountants helpen we hen om hier doorheen te geraken."

Ondernemers ondersteunen

Tijdens deze coronacrisis ontdekten heel wat ondernemers dat Xerius en SD Worx veel meer doen dan administratieve ondersteuning bieden. "De manier waarop wij onze klanten – zowel de boekhouders en accountants als de zelfstandigen – nu bijstaan wordt enorm gewaardeerd", zegt Franky Haesevoets. "Veel zelfstandigen kennen hun sociaal verzekeringsfonds alleen van de factuur voor de sociale bijdragen die wij vier keer per jaar sturen – geld dat wij voor de duidelijkheid meteen moeten doorstorten naar de overheid. Maar nu ontvangen we duizenden mails van mensen die blij zijn dat we bereikbaar blijven – via telefoon, mail of videocall, zonder dat ze zich moeten verplaatsen – en begrijpbare, heldere antwoorden bieden op hun vragen."


Xerius en SD Work openden de Facebookgroep 'Wondernemen, ook in uitzonderlijke tijden' waar zelfstandigen hun ervaringen in deze crisis uitwisselen en tips en advies delen. "Ondernemerschap is een van de mooiste zaken die er zijn", stelt Robin Beens. "Vandaag zijn wij noodgedwongen 'partners in crisis'. Onze mensen proberen zo goed als het kan in de schoenen van de ondernemer te staan. Samen met de boekhouders en accountants helpen we hen om hier doorheen te geraken."

"Ik geloof niet dat we uit vrije wil weer elke dag van de week in de file gaan staan."

Anders gaan werken

Door de coronamaatregelen moesten Xerius en SD Worx ook hun eigen werking aanpassen. ""Wij waren de regering voor," zegt Franky Haesevoets, "want we hebben onze kantoren al gesloten nog voor dat verplicht werd. Xerius werkt al meer dan 15 jaar volledig digitaal, en onze medewerkers konden al één of twee dagen per week thuiswerken. We konden dus snel overschakelen naar volledig thuiswerk. Dat was geen enkel probleem." Ook SD Worx kon buigen op een lange ervaring van thuiswerk en snel de omslag maken; de dienstverlener sloot 20 van de 24 fysieke locaties en zette maximaal in op thuiswerk en digitaal samenwerken.


Robin Beens verwacht dat we ook na corona anders zullen blijven werken. "Daar wordt al heel lang over gepraat. Maar een van de remmende factoren was vertrouwen. Je kan maar mensen laten thuiswerken als je erop vertrouwt dat ze de juiste dingen doen, ook als ze niet voor je neus zitten. Door de crisis zijn veel bedrijven voor het blok gezet: plots moest het wel. En ze merken dat het lukt, dat hun vertrouwen niet beschaamd wordt. Uiteraard zullen we na corona onze collega's weer in het echt willen ontmoeten, en een fysieke meeting is toch iets anders dan een videocall. Maar we zullen ons wel afvragen: moet die meeting echt, of is een call niet sneller en efficiënter? En thuiswerk, dat wordt een blijver in bedrijven waar het kan. Al zullen bedrijven hun beleid willen updaten. Ik geloof niet dat we uit vrije wil weer elke dag van de week in de file gaan staan. Dat is toch een vorm van zelfkastijding?"